Dni w Diecezji – Szczecin

Wolontariat podczas Dni w Diecezji

Ofiarowywanie swojego czasu i zaangażowania innym jest wspaniałą i niezapomnianą przygodą. Dlatego już dziś możesz włączyć się jako wolontariusz w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, a szczególnie w organizację Dni w Diecezjach, które odbędą się w naszej Archidiecezji w dniach 20-25 lipca br.

Jak to zrobić?

Istnieją trzy główne obszary, w jakich możesz się zaangażować:
1) Parafia
2) Archidiecezja
3) Kraków

Parafia
Czy wiesz, że w naszej Archidiecezji jest prawie 300 parafii, a punkty przygotowań są tylko w ponad 50. z nich? Zostając wolontariuszem w swojej parafii możesz pomóc w organizacji Parafialnego Centrum ŚDM.  Być może to właśnie dzięki Tobie powstanie nowy punkt w Twojej parafii.

Parafialne Centra ŚDM organizują cykliczne spotkania formacyjne (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu). Wolontariusze pomagają przygotować liturgie, nabożeństwa lub czuwania. Angażują się w różne inicjatywy parafialne, które promują ŚDM, zachęcają rodziny do przyjęcia gości z zagranicy pod swój dach, zbierają fundusze na wyjazd do Krakowa itp.

Zadań w parafii jest sporo i nie wszystko musi spoczywać na duszpasterzach! :) Dołącz więc do grona wolontariuszy w swojej parafii! Angażując się w swojej parafii podejmujesz odpowiedzialność za Kościół lokalny. To właśnie parafia jest miejscem, gdzie żyjemy na co dzień. Warto dzielić się dobrem z najbliższymi.

Archidiecezja
Wolontariat w czasie Dni w Diecezjach jest czasem szczególnej mobilizacji, kiedy tysiące pielgrzymów z całego świata przyjadą do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w tygodniu poprzedzającym ŚDM w Krakowie – podczas Dni w Diecezjach. Jako gospodarze na tej ziemi jesteśmy odpowiedzialni aby godnie ich przyjąć. „Podróżnych w dom przyjąć” – ten jeden z katechizmowych „uczynków miłosierdzia względem ciała” jest zachętą do pracy w miejscach, które będą gościły pielgrzymów. Wielu z nich przez tydzień będzie mieszkało w naszych parafiach stąd najlepszą formą podjęcia wolontariatu jest praca w swojej parafii.

W miarę zbliżania się wydarzenia Dni w Diecezji, Archidiecezjalne Centrum ŚDM będzie poszukiwać wolontariuszy, którzy podejmą konkretne zadania w czasie trwania DwD (np. rozdawanie posiłków, tłumaczenia tekstów, pomoc grupom zagranicznym w zwiedzaniu miasta itp.). Wolontariuszy diecezjalnych będziemy rekrutować przede wszystkim wśród wolontariuszy parafialnych. Dla wszystkich, którzy zechcą zaangażować się w wolontariat diecezjalny, na przełomie maja i czerwca, zostaną zorganizowane specjalne szkolenia i warsztaty.

Kraków
Do wolontariatu w Krakowie można zgłaszać się do końca marca br. Wszelkie informacje o wolontariacie krakowskim znajdziesz na stronie: www.krakow2016.com/zostan-wolontariuszem. Ponadto, aby zostać wolontariuszem w Krakowie należy zarejestrować się pod adresem: www.register.wyd.va/vol/wizard?lang=pl.

Pamiętaj, że zostając wolontariuszem w Krakowie nie będziesz mógł uczestniczyć w Dniach w Diecezji – w tym czasie wolontariusze krakowscy będą przebywać już w Krakowie i przygotowywać się do przyjęcia pielgrzymów.

 

Jeśli chcesz włączyć się w wolontariat i pomoc w organizacji Dni w Diecezjach w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej skontaktuj się z duszpasterzem w swojej parafii lub:

Archidiecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży
ul. Papieża Pawła VI nr 4; 71-459 Szczecin
tel. 91 3 111 422 (Centrum ŚDM)
tel. 91 4 542 292 (Wydział Duszpasterski)
krakow2016@ichtis.info

Diecezjalni koordynatorzy ŚDM:
Ks. Marcin Szczodry: 609 00 99 02
Paulina Fryszka: 506 41 36 34
Janusz Bujalski: 519 73 93 66
Ks. Piotr Raczyński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży: 606 22 02 55