Dni w Diecezji – Szczecin

Chorzy dla ŚDM – projekt L4

Projekt, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy chorych. Pragniemy naśladować w ten sposób Jana Pawła II: kiedy czekała go trudna pielgrzymka, wymagające zadanie czy, po prostu, wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Przygotowując Światowe Dni Młodzieży, chcemy czynić podobnie.

L4_baner_poziomyŚwiatowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale też wydarzenie mające ogromne znaczenie dla losów ludzi, dla ich wiary i dlatego wymagające duchowego wsparcia wszystkich członków Kościoła. Biorąc pod uwagę hasło ŚDM w Krakowie, czyli błogosławieństwo o miłosiernych, pragniemy wspólnie głosić miłosierdzie słowem i czynem.

Pragniemy, by plakaty mówiące o projekcie L4 dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających we własnych domach. Chorzy w każdym wieku otrzymają listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie prosimy właśnie młodych: wolontariuszy, młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach.

Mamy nadzieję, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu.

Oprócz tego, w każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udział w projekcie znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, którą przekażemy Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

Kolejne listy w ramach projektu L4 umieszczane będą cyklicznie na stronie internetowej ŚDM.

Modlitwa Chorych

Umiłowany Zbawicielu świata, wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce, które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza, aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia. W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata, dziewczęta i chłopców, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży. Powierzam Ci, Panie, każdego z nich, prosząc, by czas spotkania z Ojcem Świętym był powiewem Twojego Ducha, posiewem łaski i zaczynem dobra. Spraw, by ich umysły były otwarte na prawdę, a serca na Twoją miłość obecną w Słowie, sakramentach, we wspólnocie. Niech to dzieło, które w nich rozpocząłeś, rozszerza się i rośnie. Za nich, Jezu, ofiaruję Ci mój codzienny krzyż cierpienia, bólu i samotności. Zjednocz nas wszystkich w Twojej miłości. Który żyjesz, królujesz i kochasz na wieki wieków. Amen.

L4_plakatList_do_chorych_L4_01

List_do_chorych_L4_02