Dni w Diecezji – Szczecin

Materiały duszpasterskie

Czcigodni Duszpasterze Młodzieży!

Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży pod kierunkiem Księdza Biskupa Henryka Tomasika przygotowała zestaw materiałów duszpasterskich do wykorzystania podczas peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży. Wśród materiałów są m.in. obrzęd powitania i pożegnania Krzyża i Ikony, formularze mszalne, nabożeństwa w szkole, szpitalu, więzieniu, scenariusze czuwań i wiele innych.

Zachęcamy do pobrania tych materiałów i wykorzystania podczas zbliżającej się peregrynacji.

MODLITWA PRZY KRZYŻU ŚDM i IKONIE NMP – 0,25 MB Skoroszyt 176 stron.

POMOCE DUSZPASTERSKIE – 502 MB Materiały tekstowe, audio, wideo, prezentacje.

Zawartość pliku pomoce duszpasterskie:

1) ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY. HISTORIA. ZNACZENIE.

A) Ojciec Święty Jan Paweł II o znaczeniu Światowych Dni Młodzieży
B) Jan Paweł II – List do Kardynała Eduardo Pironio
C) Historia Światowych Dni Młodzieży
D) Pielgrzymka wiary. „Droga” Światowych Dni Młodzieży

2) ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA.

3) KRZYŻ ŚDM. IKONA SALUS POPULI ROMANI.

A – Krzyż Roku Świętego – Krzyżem Światowych Dni Młodzieży
B – Dedykacja Krzyża
C – Ojciec Święty Jan Paweł II o Krzyżu
D – Ojciec Święty Benedykt XVI o Krzyżu
E – Ojciec Święty Franciszek o Krzyżu
F- Teksty liturgiczne o Krzyżu
G – Ikona Salus Populi Romani. Historia. Teologia
H – Kalendarz peregrynacji Krzyża w Diecezjach Polskich i Europie Środkowo – Wschodniej

4) KATECHEZY – KONSPEKTY

A) DOROŚLI
– Krzyż – klucz do tajemnicy cierpienia – katecheza nr 1
– Światowe Dni Młodzieży znakiem młodości Kościoła – katecheza nr 2

B) GIMNAZJUM
– Być świadkiem Chrystusowego Krzyża
– „Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego” – wezwanie do apostolstwa
– Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem zwycięstwa i miłości

C) SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
– „Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego” – wezwanie do apostolstwa
– Miłość ukrzyżowana normą chrześcijańskiej miłości
– Paradoks krzyża i cud zmartwychwstania – wszystko z miłości do człowieka
– Spojrzenie z Krzyża

D) PRZYGOTOWANIE DO PEREGRYNACJI – MŁODZIEŻ
– katecheza nr 1: Gdzie dwaj, trzej lub milion… Geneza Światowych Dni Młodzieży
– katecheza nr 2: Aż po krańce ziemi…
– katecheza nr 3: Następcy św. Piotra mówią do młodych, czyli papieskie przesłania na Światowe Dni Młodzieży
– katecheza nr 4: Krzyż Chrystusa, mój krzyż. Krzyż Światowych Dni Młodzieży
– katecheza nr 5: „Oto Matka twoja”. Ikona Salus Populi Romani

E) SZKOŁA PODSTAWOWA
– Gdzie dwaj, trzej lub milion…, klasy IV-VI
– Miłość Ukrzyżowana – budować swoje życie na Chrystusie, klasy IV-VI
– Krzyż – prosty, święty symbol miłości, klasy IV-VI
– Peregrynacja krzyża Światowych Dni Młodzieży w Polsce, klasy IV-VI
– Znaczenie peregrynacji krzyża Światowych Dni Młodzieży, klasy I-III