Dni w Diecezji – Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Szczecinie mieści się w budynku Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
w biurze Wydziału Duszpasterskiego pok. 1.23.

Archidiecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży
ul. Papieża Pawła VI nr 4; 71-459 Szczecin
tel. 91 3 111 422 (Centrum ŚDM)
tel. 91 4 542 292 wew. 113 (Wydział Duszpasterski)
krakow2016@ichtis.info

Archidiecezjalne konto ŚDM Kraków 2016
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
Bank Pekao III/O Szczecin, Pl. Orła Białego 3
Nr rachunku: 31 1240 3826 1111 0010 6360 2345

Facebook.com/sdm.szczecinDiecezjalni koordynatorzy ŚDM:
Ks. Marcin Szczodry: 609 00 99 02
Paulina Fryszka: 506 41 36 34
Janusz Bujalski: 519 73 93 66
Ks. Piotr Raczyński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży: 606 22 02 55

UWAGA! Centrum ŚDM w Szczecinie zajmuje się wydarzeniami odbywającymi się na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: www.krakow2016.com/organizatorzy-sdm
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w Warszawie: www.kdm.org.pl/?k=503