Dni w Diecezji – Szczecin

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

Historia Archidiecezji Szczecinsko-Kamieńskiej

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska jest stosunkowo młoda – powstała jako nowa diecezja w 1972 roku, a w 1992 roku została podniesiona do rangi arcybiskupstwa i stolicy metropolii. Historia Kościoła na tych ziemiach sięga jednak znacznie dalej.

W 1000 roku powołano biskupstwo w Kołobrzegu (teren sąsiedniej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej). Niestety w wyniku reakcji pogańskiej biskupstwo w Kołobrzegu upadło, a jego pasterz, biskup Reinbern, powrócił na dwór króla Polskiego, by w roku 1018 zakończyć życie na odległej Rusi.

W latach 1121-1122 książe Bolesław Krzywousty uzależnił całe Pomorze Zachodnie od Polski, a książę pomorski Warcisław I zobowiązał się przyjąć wiarę chrześcijańską. Potrzeba było misjonarzy, którzy udadzą się na ziemie pogańskie głosić Ewangelię. Władca Polski nie mogąc znaleźć misjonarza pośród polskiego duchowieństwa zwrócił się z prośbą do biskupa Ottona z Bambergu. Biskup Otton, zwany Apostołem Pomorza, podjął dwie duże wyprawy misyjne na Pomorze: pierwszą w latach 1124-1125, a drugą w 1128 roku. Pierwszą z nich odbył na koszt polskiego księcia, drugą natomiast na koszt swojej diecezji. W sumie założył 14 kościołów w 12 miejscowościach. W czasie tylko pierwszej wyprawy ochrzcił 22 165 Pomorzan. Zarówno wynik pierwszej, tak i drugiej misji pomorskiej był bardzo korzystny, gdyż odbyła się ona bez męczenników i rozlewu krwi pogańskiej. A na schrystianizowanych terenach zaczęła funkcjonować normalna sieć parafialna.

W 1140 roku papież Innocenty II powołuje Diecezję Pomorską z siedzibą w Wolinie. W 1188 roku siedziba diecezji zostaje przeniesiona do Kamienia Pomorskiego. W 1544 roku, po śmierci biskupa Erazma von Manteuffel biskupstwo kamieńskie przeszło na protestantyzm.

W okresie reformacji doszło do upadku organizacji kościelnej na Pomorzu Zachodnim. Luteranizm objął swym zasięgiem te tereny, a znajdujące się tam kościoły przejmował na rzecz kultu. Zakończone w maju 1945 r. działania wojenne zmieniły strukturę polityczną na mapie Europy.

Wśród ziem, które znalazły w nowych granicach Polski były tereny Pomorza Środkowego i Zachodniego oraz Ziemi Lubuskiej. Weszły one w skład Administracji Apostolskiej, czyli tymczasowej struktury administracyjnej kościoła, obejmującej swoim zasięgiem 1/7 terytorium Polski.

28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI podjął decyzję o powołaniu nowych diecezji w Polsce. Olbrzymią administrację podzielił na trzy siostrzane diecezje: gorzowską, koszalińsko-kołobrzeską i szczecińsko-kamieńską.

11 czerwca 1987 stolicę diecezji, Szczecin, odwiedził św. Jan Paweł II, który na Jasnych Błoniach sprawował Mszę św. w intencji rodzin, odwiedził seminarium duchowne, gdzie wmurował kamień węgielny oraz  bazylikę katedralną, gdzie spotkał się z duchowieństwem, alumnami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich.

24 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił metropolię szczecińsko-kamieńską (w jej skład wchodzą archidiecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska oraz diecezja zielonogórsko-gorzowska).

Od 2009 roku posługę pasterza Kościoła szczecińsko-kamieńskiego pełni Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga.

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dziś

Biskup diecezjalny: ks. abp Andrzej Dzięga
Biskup pomocniczy: ks. bp Henryk Wejman
Liczba mieszkańców: 1 043 178
Liczba katolików: 1 000 000
Powierzchnia: 12754 km2
Liczba parafii: 274
Liczba księży diecezjalnych: 481
Liczba zakonników: 205; w tym księży: 185
Liczba seminarzystów: 57
Liczba sióstr zakonnych: 153